PROJEKTSERVIS AM s.r.o.

Projekční činnost

Naše firma - naši projektanti vám poradí, navrhnou a pomohou vyprojektovat to nejlepší řešení pro vás a váš projekt. Zpracujeme - vyhotovíme vám projekt od architektonické studie, dokumentaci pro stavební povolení až po realizační dokumentaci. Specializujeme se na stavby s oborovým zaměřením zejména na technologická zařízení elektro NN, VN pro oblast SŽDC, Dopravní podniky a průmyslové stavby ve skutečnosti DSP, DVZ, DRS. Projekční práce vám vyhotovíme na klíč.
 
Jsme schopni vám poskytnout profesionální služby v projekční a posudkové činnosti. Vypracujeme vám odborný návrh řešení vašeho projektu. Pro přehled uvádíme nabízené služby:
 
- odborné návrhy a studie kompletních celků
- pro vydání stavebního povolení, zpracování celé projektové dokumentace
- zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele včetně veřejných zakázek dle aktuálních platných předpisů a legislativy
- provedeme zpracování realizační projektové dokumentace
 
 
V případě vašeho zájmu a potřeby jsme schopni zpracovat návrh strojoven technologických zařízení ve 3D. Návrh ve 3D řešení slouží především pro nalezení ideálního řešení rozmístění a propojení technologických zařízení v menších prostorech. Dále zkrácení montážního času pracovníků a pro představu ivestora o prostorových nárocích technologie.
 
Náš cíl je vybudování dlouhodobých obchodních vztahů založených  na korektním přístupu, uspokojování potřeb a zájmů našich zákazníků a hlavně vzájemné důvěře. Při našem jednání plně respektujeme platnou legislativu a etické zásady ve vztahu ke klientům a obchodním partnerům vystupujeme vždy čestně a zodpovědně. Odborná, kvalifikovaná a především kvalitní práce, orientovaná na zákazníka, odvedená v požadovaném čase, a dosažení optimální nákladové hodnoty, tvoří úspěch naší společnosti (našeho týmu,firmy).
 

Naším cílem je kvalitní a vysoce profesionální práce pro naše klienty, kterým poskytujeme pravdivé a úplné informace o nabízených službách.